آرشیو اخبار

آیا می دانید به موجب تبصره ماده 6 قانون بیمه شخص ثالث مصوب مجلس، آیین نامه اجرایی مصوب هیات دولت و بخشنامه اخیر بیمه مرکزی، تخفیفات بیمه شخص ثالث صرفاً متعلق به شخص فروشنده (مالک قبلی وسیله نقلیه) است و خریدار (مالک جدید) به هیج وجه امکان استفاده از آن را ندارد. این بخشنامه جدیداً ابلاغ شده و بسیاری از افراد از آن اطلاع ندارند.

با عنایت به اجرایی شدن قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن، مراقب دو موضوع بسیار بسیار مهم باشید تا حقوقتان پایمال نشود:

چنانچه وسیله نقلیه خود را فروخته اید و بیمه نامه شخص ثالث خودروی شما دارای تخفیف است، در اسرع وقت و تا بیمه نامه خودرو اعتبار دارد، به شرکتهای بیمه مراجعه و بدون پرداخت هیچگونه وجهی (تاکید می شود هیچ هزینه ای) سابقه تخفیفتان را با صدور الحاقیه به نام خود کنید تا در صورت خرید ماشین جدید اعم از صفر کیلومتر یا کارکرده یا دارا بودن خودروی دیگری، از سابقه تخفیفتان برای خودروی دیگر متعلق به خودتان یا افراد درجه یک خانواده تان شامل پدر و مادر و همسر و فرزند، استفاده کنید چرا که بهره مندی از تخفیفات برای وسیله نقلیه جدیدتان، منوط به ارائه گواهی مربوطه (الحاقیه) است.

در هنگام خرید خودروی جدید با این ادعا که وسیله نقلیه دارای چند سال سابقه تخفیف است و این تخفیفات قابل انتقال به خریدار است، خودرو را بواسطه سابقه تخفیفات، گرانتر و به قیمت بالاتر خریداری نکنید چرا که مطابق قانون بیمه و آیین نامه جدید، امتیاز تخفیفات وسیله نقلیه­ی نقل و انتقال شده (فروخته شده) به هیچ وجه به خریدار جدید تعلق نمی گیرد.

مالکین محترم خودروهای فروخته شده

برخی از شرکتهای بیمه این قانون را اجرا ننموده و با بهره بردن از عدم آگاهی شما، تخفیفات بیمه نامه شخص ثالثتان را بدون اطلاع رسانی کافی، بصورت غیرقانونی، به خریداران جدید منتقل می کنند که این موضوع باعث تضییع حقوق شما می شود. بنابراین در صورتیکه وسیله نقلیه خود را فروخته­اید، تا فرصت باقیست، حتما برای دریافت الحاقیه مورد نظر به نمایندگیهای شرکتهای بیمه مراجعه و سابقه تخفیفات خود را از شرکتهای بیمه مطالبه کنید و اجازه ندهید حق شما را پایمال کنند.