آرشیو اخبار

با توجه به افزایش تصاعدی قیمت خودروها لازم است بیمه­گذاران نسبت به افزایش سرمایه بیمه­نامه بدنه خودروی خود و دریافت الحاقیه اقدام فرمایند. چنانچه سرمایه بیمه نامه از ارزش روز خودرو کمتر باشد در صورت بروز هر گونه خسارت احتمالی  و اعمال قاعده نسبی بر مبلغ خسارت وارده این شرکت هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.