آرشیو اخبار

برای اعلام خسارت با در دست داشتن مدارک ذیل  به شعبه سرپرستی بیمه ایران مراجعه فرمایید:

  • کپی بیمه نامه منزل
  • کپی کارت ملی
  • شماره حساب بانک ملت
  • عکس پرینت شده رنگی  از مکان اسیب دیده