آرشیو اخبار

اگر شما صاحب کودک یا نوزادی هستید میتوانید مثل هزاران پدر و مادر دیگر، با تهیه یک بیمه عمر و سرمایه گذاری 20 تا 30 ساله ، او را در ابتدای جوانی از حقوق ماهیانه و مستمری برای کمک هزینه های تحصیل ، اشتغال و ازدواج بهره مند سازید.

یک لحظه فکر کنید اگر خود شما از سن 25 سالگی یک حقوق ماهیانه داشتید ، امنیت و رفاه زندگیتان چقدر متفاوت بود؟؟؟؟؟؟؟

این حس خوب را به کودک خود هدیه کنید