آرشیو اخبار

  • بیمه بدنه ارزانتر از کارت طلایی هست

  • بیمه بدنه تخفیف سنوات داره کارت طلایی نداره

  • بیمه بدنه قابل انتقال است ولی کارت طلایی قابل انتقال نیست

  • تعمیر خودرو با بیمه بدنه در هر تعمیرگاهی میشه انجام داد اما کارت طلایی صرقا باید توسط ایران خودرو انجام بشه

  • بیمه بدنه اگر حتی مقصر حادثه کسی دیگه باشه میشه ازش استفاده کرد و حق جانشینی رو به بیمه گر داد ولی کارت طلایی نمیشه

  • بیمه بدنه قابل فسخ است ولی کارت طلایی قابلیت فسخ نداره