آرشیو اخبار

بیمه بدنه اتومبیل چیست؟

  • آیا می دانید بیمه شخص ثالث هرگز به شما خسارت نمی دهد و تنها خسارت طرف مقابل شما را پرداخت می کند؟
  • آیا می دانید که بیمه شخص ثالث به همراه بیمه بدنه اتومبیل است که معنی واقعی بیمه اتومبیل را پیدا می کند؟
  • آیا می دانید که بیمه بدنه خسارت اتومبیل شما را هنگامی که شما مقصر حادثه باشید پرداخت می کند؟
  • آیا می دانید که بیمه بدنه خسارت اتومبیل شما را هنگامی که مقصر حادثه وجود نداشته باشد و یا اینکه توان پرداخت خسارت را نداشته باشد (در صورت عدم سازش) پرداخت می کند؟
  • آیا می دانید که بیمه بدنه خسارت شما را در هنگام سرقت، آتش سوزی، حادثه (تصادف) و زلزله پرداخت می­ کند؟
  • آیا می دانید که شما مالک محترم اتومبیل با بیمه بدنه گرانبهاترین کالای قرن 21 یعنی ارامش خیال و اطمینان خاطر را خریداری می کنید که هیچ جایگزینی برایش پیدا نخواهید کرد؟
  • آیا می دانید بسیاری از اتومبیل ها هزینه بدنه آنها از بیمه شخص ثالث شان کمتر است؟
  • آیا می دانید حق بیمه بیمه نامه بدنه بصورت اقساط نیز قابل پرداخت است؟

⇐همین امروز اقدام کنید فردا دیر است⇒