آرشیو اخبار

قابل توجه همکاران محترم دانشگاه

لطفا برای سونوگرافی، اکو، آزمایش و رادیولوژی به مراکز طرف قرارداد مراجعه کنید و از بیمه تکمیلی ایران استفاده کنید و از گرفتن رسید و پرداخت وجه نقد خودداری کنید.