راهنمای دریافت خسارت

به هنگام تصادف چگونه عمل کنیم؟

۱ -درابتدا خونسردی خود را حفظ نمایید چرا که تنها شما به این مشکل بزرگ دچار نشده اید، تاکنون هزاران نفر دچار چنین حوادثی شده اند.

۲- قبل از هراقدامی به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهید .

۳- اگرچه پلیس به اورژانس اطلاع لازم را خواهد داد اما درصورتی که حادثه درجاده بوقوع پیوست به اورژانس (۱۱۵) نیز حادثه را اطلاع دهید.

۴- در پاسگاه انتظامی شرح حادثه را دقیق قید نمایید و به سوالات مندرج در برگه بازجویی صحیح پاسخ دهید. خصوصأ جهت ارسال اخطاریه های دادگاه به آدرس صحیح نسبت به اعلام نشانی درست خود توجه لازم را بنمایید در صورت اعلام ناقص نشانی رای دادگاه با تاخیر بدستان خواهد رسید و عواقب احتمالی افزایش تعهدات دیه بعهده شما خواهد بود.!

۵- از عوامل قضایی بخواهید تا براساس قانون ؛ اصالت بیمه نامه شما را از شرکت بیمه استعلام نموده و آنرا بعنوان وثیقه قبول نمایند.

۶- درصورتی که بنا به هردلیل مقصر حادثه فاقد بیمه نامه و یا گواهینامه می باشد نگران دریافت غرامت دیه و هزینه های پزشکی نباشید ، شرکت بیمه و یا صندوق تأمین موظف به پرداخت غرامت ها براساس قوانین و مقررات در وجه زیاندیدگان می باشند .

۷- درصورتی که جراحات و صدمات وارده به مصدوم موجب محکومیت مقصر حادثه به بیش از یک دیه کامل (چند دیه) گردد .شرکت بیمه طبق قواعدی مکلف به پرداخت تمام مقادیر دیات در وجه زیاندیده میباشد.

۸- درصورت بروز حادثه جانی در جاده هایی که امکان دسترسی به تلفن و اطلاع به پلیس وجود ندارد سریعآ مصدوم را به اولین مرکز درمانی منتقل نمایید و دراسرع وقت موضوع حادثه را به پلیس اطلاع دهید .

۹- هیچ بیمارستان و یا مرکز درمانی دولتی و یا خصوصی به هنگام پذیرش اولیه وطی زمان بستری و درمان اجازه دریافت وجه بابت مصدوم ترافیکی انتقال داده شده از مقصر و یا زیاندیده را ندارند. تمامی هزینه های درمانی مصدوم حوادث ترافیکی در بیمارستان دولتی قبلا ازمحل حق بیمه های شما توسط شرکتهای بیمه ای به وزارت بهداشت و درمان پرداخت گردیده است !

۱۰- درصورت انتقال مصدوم به بیمارستان خصوصی ، بیمارستان خصوصی موظف است پس از انجام اقدامات درمانی اولیه نظیر احیاء بیماران و تثبیت شکستگیها ، بدون اخذ هیچگونه وجهی مراتب را به ستاد هدایت دانشگاه مربوطه اطلاع دهد تا جهت اخذ پذیرش و اعزام اینگونه بیماران به بیمارستان دولتی اقدام لازم بعمل آید .

۱۱- درصورتی که بیمار مصدوم ، داوطلب ادامه درمان در بخش غیردولتی(بیمارستان خصوصی) باشد مابه التفاوت هزینه در بیمارستان خصوصی(نسبت به تعرفه دولتی) توسط خود مصدوم پرداخت خواهد شد.

۱۲- طبق قانون ، شرکت بیمه موظف به پرداخت کلیه هزینه های پزشکی پرداخت شده توسط مصدوم( در بیمارستان خصوصی) می باشد.

۱۳- درصورت فوت ویا جرح ناشی از حادثه صحنه تصادف را تغییر ندهید.

۱۴- درصورتی که تصور می نمایید که یکی از عوامل دخیل درحادثه ( مانند حضور کارکنان راهداری یا شهرداری ، بدون وجود علائم هشدار دهنده و پرچم در حال فعالیت باشند .) و یا نقص فنی خودرو موجب بروز حادثه گردیده است حتمأ موضوع را برای افسر انتظامی و یا راهنمایی و رانندگی شرح دهید .

۱۵- از هر طریق ممکن ( مانند گوشی موبایل ) از عوامل دخیل در حادثه مانند لغزندگی ناشی از روغن ریزی در سطح جاده و … عکس برداری نمایید.

۱۶- در اولین فرصت ممکن به شرکت بیمه وقوع حادثه را اعلام و نسبت به تشکیل پرونده خسارتی و اخذ شماره پرونده خسارتی بمنظور پیگیریهای بعدی اقدام نمایید.

۱۷- مصدوم حادثه می باید مدارک مثبته زیررا جهت ترخیص ازبیمارستان ارائه نمایید: ۱- کروکی حادثه، ۲- گزارش مراجع انتظامی یا احکام و مکاتبات قضایی که درآن حتمآ نام و مشخصات مصدوم قید شده باشد ، ۳- گزارش اورژانس( ۱۱۵).

۱۸- مقصرحادثه ملزم و مجبورنیست هیچگونه وجهی بابت اخذ رضایت و یا پرداخت هزینه های بیمارستانی دروجه مصدوم و یا بیمارستان پرداخت نماید شرکتهای بیمه هزینه های مربوطه را صرفا” به حساب زیاندیده واریز می نمایند.

۱۹- درصورتی که به نظریه افسر کارشناس ترسیم کننده کروکی معترض هستید قبل از اتمام مهلت اعتراض سریعأ به مقام قضایی ( دادستان ) اعتراض خود را اعلام نمایید.

۲۰- سعی نمایید تاهرچه سریعترمصدوم را بعد ازاحیاء اولیه و تثبیت وضعیت حیاتی به دفتر پزشکی قانونی (مستقر در بیمارستان و یا خارج از آن) انتقال داده و نظر اولیه پزشکی مربوطه را اخذ نمایید.

با دریافت اولین نظریه پزشکی قانونی می توانید به شرکت بیمه مراجعه نموده و ۵۰% ازدیه تقریبی را دریافت نموده و مابقی را بعدازصدور رأی نهایی اخذ نمایید.

۲۱- در صورتی که راننده مقصر حادثه از صحنه تصادف متواری (فرار) گردد و یا مسئول حادثه مشخص نگردد. مصدوم (زیاندیده) می تواند تمامی غرامات (دیه) از موسسه بیمه ای دریافت نماید.

 

در هنگام وقوع حادثه در محیطی که مسئولیت آن با شماست چگونه عمل کنید؟

در صورتیکه حادثه منجر به مصدومیت گردید بلافاصله به نزدیکترین مرکز اورژانس اطلاع دهید و  در صورت احتمال تأخیر حضور گروه امداد، مصدوم را به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل نمایید .

در صورت وقوع هرگونه حادثه جانی یا مالی سطحی،که ظاهرا" منجر به مصدومیت و یا زیان مالی  نگردیده است نیز طی یک نامه رسمی وقوع حادثه را به شرکت بیمه اطلاع دهید ،زیرا در برخی موارد خسارات مالی و یا جانی پنهان بوده و در آینده احتمال بروز خواهند داشت و فرد زیاندیده ادعای خسارت خواهد نمود که در چنین شرایطی بیمه گر می تواند از پرداخت خسارت امتناع نماید.

در اسرع وقت مقامات صالحه( انتظامی – وزارت کار و …) را از وقوع حادثه مطلع نمایید تا نسبت به به تهیه گزارش رسمی اقدام نمایند .

در هنگام تهیه و تنظیم گزارش توسط مقامات صالحه، دقت نمایید شهود حادثه از ذکر موارد احتمالی علت حادثه اجتناب نموده و تنها علت یا علل اصل و قطعی بروز حادثه در گزارش درج شود.

درهنگام تهیه گزارش و یا بعد از آن هیچگونه مسئولیتی را در قبال وقوع حادثه و یا بروز خسارت به صورت شفاهی یا امضاء و تائید گزارش به عهده نگیرید !

تشخیص مسئولیت و میزان قصور با مقامات صالحه است. در صورت عدم احراز مسئولیت شما   بیمه گر تعهدی به جبران خسارت وارده نخواهد داشت !

اگر به هر دلیل اوراقی را تائید یا امضاء نمودید حتما یک نسخه کپی تهیه نموده و نزد خود نگه دارید و یا حداقل از طریق گوشی از آن عکس تهیه نمایید.

به خاطر داشته باشید : بیمه مسئولیت بیمه حادثه نیست !

به این مفهوم که  تحت پوشش بودن خسارات مالی و غرامات جانی و هزینه های پزشکی به وجود آمده صرفاََ در چارچوب قواعد ویژه در تعهد شرکت بیمه بوده و نحوه بررسی پرونده و پرداخت خسارت در بیمه های مسئولیت متفاوت از بیمه های حادثه می باشد .

 

به هنگام آتش سوزی چگونه عمل کنیم؟

هر آتشی، آتش سوزی نیست ولی هر آتش سوزی یک آتش است با دامنه خسارت و زیان غیرقابل کنترل !. بنابراین درزمان وقوع حادثه صرف داشتن یک بیمه نامه آتش سوزی به معنی تکلیف شرکت بیمه درجبران خسارت نخواهد بود!

۱- طبق شرایط بیمه نامه آتش سوزی شما موظفید به هنگام وقوع حادثه آتش سوزی کلیه اقدامات لازم را به منظور جلوگیری ازگسترش خسارت ونجات اموال بیمه شده بعمل آورید. درصورتی که چنین اقداماتی را بعمل نیاوردید بیمه گر ( شرکت بیمه ) می تواند ازپرداخت بخشی ازخسارت خودداری نماید.

۲- درزمان وقوع آتش سوزی، به هرطریق ممکن از محل شروع آتش سوزی ( کانون حریق ) فیلم و عکس تهیه نمایید .البته با توجه به حد و مرز اصل حد اعلای حسن نیت شماهیچ وظیفه ای درخصوص اعلام تمامی دانسته های خود به شرکت بیمه ندارید! محض احتیاط آن را نزد خود نگهداری کنید و در زمان مناسب اطلاعات لازم را دراختیار مقامات مسئول قراردهید .

۳- بعد ازخاتمه آتش سوزی و اطفای حریق حدالامکان از نقطه به نقطه محل آتش سوزی و جز به جزء اشیاء بجا مانده سالم و آسیب دیده فیلم و عکس تهیه نمایید . هرچه جزیی تر موارد را ثبت نمایید درآینده دچار مشکلات احتمالی کمتری خواهید بود.

۴- بعدازوقوع آتش سوزی شما حداکثر ظرف ۵ روز بعد ازاطلاع خود موظف به اطلاع حادثه به شرکت بیمه می باشید.

۵- حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه , فهرست اشیاءنجات داده شده , محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای شرکت بیمه ارسال نمایید.

۶- حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه , فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست شرکت بیمه بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه را،در اختیار شرکت بیمه قرار دهید. در تکمیل این جدول دقت و توجه لازم را بنمایید.!

۷- تهیه گزارش آتش نشانی و پرداخت هزینه احتمالی ( مالی ) مورد تقاضای آن سازمان جهت ارائه گزارش، بعهده شما نیست! (بعبارتی تعیین علت حادثه بعهده بیمه گذار نیست )

۸- درصورتی که درگزارش سازمان آتش نشانی عمدی بودن آتش سوزی درج گردد،شرکت بیمه نمی تواند به بهانه مندرجات گزارش آتش نشانی ازپرداخت خسارت خودداری نماید! گزارش مقامات آتش نشانی صرفأ یک اظهارنظر کارشناسی مستقل است . اعتبارآن تابع شرایط خاصی است . عمدی بودن آتش سوزی دلیلی برعدم تعهد شرکت بیمه نیست !

۹- بعد ازبازدید کارشناس شرکت بیمه ازمحل حادثه شما محق به پاکسازی محل می باشید اما توصیه می گردد قبل ازآن ، طی نامه ای موضوع را رسما” به اطلاع شرکت بیمه برسانید .

۱۰- توصیه می شود جهت جلوگیری ازاختلافات احتمالی با بیمه گر (شرکت بیمه ) قبل از پاکسازی محل حادثه ، ازشوراهای محلی حل اختلاف تقاضای کارشناس تأمین دلیل نمایید وگزارش مربوطه را نزدخود نگهدارید.

۱۱- درصورتی که شرکت بیمه شرط خاصی را درشرایط خصوصی نگنجانده باشد عدم رعایت توصیه های ایمنی توسط خریداربیمه نامه ، تأثیری درنحوه پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه ندارد .

۱۲- تعهد شرکت بیمه درجبران خسارت عبارتست از :

مابه التفاوت ارزش واقعی هر یک ازاقلام بیمه شده بلافاصله قبل وبعد ازوقوع خسارت، بنابراین توصیه می گردد در استعلام قیمت اقلام آسیب دیده ازشرکت تولید کننده یا فروشنده دقت لازم را بعمل آورید !

۱۳- درصورت عدم مراجعه کارشناس بیمه و بازدید از محل حادثه و یا طولانی شدن زمان مراجعه ، توصیه شماره ۱۰ عملی نمایید.

۱۴- توجه داشته باشید:

کارشناس شرکت در اولین بازدید خود اقدام به برآورد اولیه خسارت می نماید. که درآن صرفأ به آثار و میزان تقریبی خسارت می پردازد . دقت نمایید که کارشناس درمتن یا ذیل گزارش این جمله رادرج می نماید:

” این گزارش بدون توجه به مفاد و شرایط بیمه نامه شماره …… تهیه و تنظیم گردیده و به تنهایی تعهدی را برای شرکت بیمه ای ایجاد نمی نماید.”

معنای ساده آن اینست که این گزارش صرفأ یک گزارش ابتدایی برآوردی است نه مشخص کننده میزان تعهد شرکت بیمه ! بنابراین شما هیچ تکلیفی در امضاء نمودن ذیل گزارش ندارید!

درصورتیکه تصور می نمایید ملزم به امضاء هستید حتمأ یک نسخه از آن را نزد خود نگه دارید.

۱۵- بعد از تحویل مدارک مورد نیاز به شرکت بیمه طبق مقررات شرکت بیمه حداکثر ظرف ۴ هفته موظف به پرداخت خسارت به شما می باشد.

۱۶- هرگاه از زمان ارسال مدارک لازم به شرکت بیمه بیش از یک ماه گذشت و هیچ اقدام عملی درپرداخت خسارت توسط شرکت بیمه صورت نپذیرفت و یا هربار وعده پرداخت به آینده نزدیک داده شد .فورأ نامه ای مبنی بر دلیل عدم پرداخت خسارت تهیه و برای شرکت بیمه ارسال نمایید . نامه مزبوررا در دبیرخانه شرکت ثبت نمایید. کپی نامه و شماره ثبت مربوطه را نزد خود نگه دارید.

۱۷- مخارجی را که شما (ازقبیل استفاده ازکپسول آتش نشانی و یا …) برای جلوگیری ازتوسعه خسارت می نمایید به فرض اینکه منتج به نتیجه نگردد بعهده شرکت بیمه خواهد بود!- درصورتی که به هنگام وقوع آتش سوزی تعدادی از اشیاء درحین جابجایی دچار صدمه و خرابی گردد شرکت بیمه موظف به پرداخت خسارت خواهد بود.

۱۸- خود سوزی آتش سوزی نیست برای خود سوزی ، پوشش مناسبی را تهیه نمایید.

۱۹- بعد از دریافت خسارت نسبت به شارژ بیمه نامه آتش سوزی تا تاریخ خاتمه اعتبار بیمه نامه اقدام فوری نمایید .درغیراین صورت ، درصورت وقوع حادثه احتمالی بعدی ،احتمالا”فاقد پوشش مناسب خواهید بود.

۲۰- توصیه می گردد درصورتی که شرکت بیمه به بهانه های مختلف بعدازچند ماه ازپرداخت خسارت طرفه می رود و یا نسبت به میزان خسارت پرداختی چانه زنی میکند دراقدام اول برای احقاق حق خود به محاکم قضایی مراجعه ننمایید ! شما می توانید با تمسک به مقررات بیمه های آتش سوزی نسبت به احقاق حق خود بدون مراجعه به محاکم قضایی و اتلاف وقت و هزینه ، شرکت بیمه را مکلف به پرداخت خسارت نمایید!

البته توجه نمایید که در صورت تعلل در پیگیری موضوع تا ۲ سال ، دیگر دعوی شما در محاکم قضایی غیر قابل استماع می باشد.

 

توصیه مهم :

پیچیدگی های قرادادهای بیمه ای و اشراف کامل شرکت های بیمه نسبت به آن و دربسیاری ازمواقع عدم اطلاع شما درخصوص قواعد بیمه ای موجب تضییع حقوق شما می گردد.

 

مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه مسئولیت

مدارک عمومی

1-شرح کامل حادثه همراه با تکمیل فرم اعلام حادثه.

2-قرارداد کار با مستندات کافی در خصوص رابطه استخدامی حادثه دیده با بیمه گذار.

3-تصویر مدارک شناسایی و آدرس محل سکونت (همراه با کدپستی) حادثه دیده.

4-لیست تامین اجتماعی ماه حادثه کارکنان. (در صورتیکه برای کارکنان لیست رد شده باشد.)

5-در صورت موجود بودن گزارش بازرس وزارت کار و امور اجتماعی ارائه شود.

 

خسارتهای پزشکی

1-گزارش رادیولوژی یا سی تی اسکن.

2-برگ اورژانس و کلیه مدارک پزشکی از پذیرش تا ترخیص بیمار ممهور به مهر مرکز درمانی.

3-اصل صورتحساب بیمارستان و اصل کلیه فاکتور داروها و لوازم مصرفی معتبر مربوط به هزینه های درمانی ممهور به مهر مرکز درمانی.

 

مدارک در خواستی در خصوص نقص عضو:

1- درخواست کتبی بیمه گذار در خصوص پرداخت دیه نقص عضو.

2- اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش تنظیمی توسط مقامات انتظامی در خصوص وقوع حادثه.

3- اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت حادثه و در صد نقص عضو.

4- اصل رای صادره از مراجع قضایی.

 

مدارک در خواستی در خصوص فوت:

گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت فوت.

گواهی فوت صادره پزشکی قانونی یا ثبت احوال.

گزارش معاینه جسد.

برگه اورژانس و صورتحساب بیمارستان.

جواز دفن.

رای دادگاه (در صورت خرید این پوشش نیازی به ارائه رای دادگاه نمی باشد.)

گواهی انحصار وراثت نامحدود به منظور مشخص شدن سهم هریک از وراث.

کپی برابر اصل شناسنامه ابطالی و کارت ملی فوت شده و وراث قانونی متوفی.

 

مدارک خاص

1- در خصوص رشته بازرگانی لیست کامل کارکنان در ماه حادثه.

2- در خصوص قرارداد کار در رشته ساختمانی و ابنیه در قبال اشخاص ثالث جواز ساختمان نیازمند.

3- در خصوص اتباع خارجی (ارائه مجوز کار در شهر معین و پروانه و اقامت با حق کار مشخص)

4- استشهاد نامه محلی (در صورت نبود قرارداد کار مشخص بین کارفرما و کارکنان)

 

مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه بدنه

کارت ملی بیمه گزار، مالک یا نماینده قانونی مالک

کروکی افسر کاردان

برگ‌های بازجویی طرفین حادثه در خصوص کروکی غیر سازشی

سایر گزارش‌های تکمیلی از قبیل: گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری،  برگه قبول تقصیر مقصر، رای محاکم در مورد کروکی غیر سازشی ، عکس مواضع آسیب‌دیده،خود بیمه‌گزار می‌تواند عکس‌ها را تهیه کند

تصویر مصدق گواهینامه راننده در هنگام حادثه (برای دارندگان تاکسی ارایه کارنامه) یا دفترچه پلیس راه (برای اتوبوس و مینی‌بوس)

اسناد مالکیت اتومبیل زیان‌دیده

استعلام بیمه‌نامه مقصر و برش بیمه‌نامه

اصل بیمه‌نامه

رسید پرداخت حق‌بیمه

صورتحساب مسافران روز حادثه (برای اتوبوس و مینی‌بوس)

فاکتور هزینه حمل

فاکتور لوازم تعویضی در صورت نیاز

بارنامه (برای کامیونها و تریلرها)

درصورتیکه بیمه‌گذار به بیمه بدهکار باشد و حق‌بیمه را کامل پرداخت نکرده باشد، مبلغ بدهکاری از خسارت محاسبه شده کسر می‌گردد.

به صورت خلاصه مدارک مورد نیاز شامل (اصل بدنه ، کپی بدنه ، کپی ثالث ، کپی گواهینامه ، کپی سند مالکیت خودرو ، کپی کارت ملی راننده کپی کارت ملی مالک خودرو ثبت در سند و اصل فاکتور های اقلام خریداری شده)

 

مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه ثالث

تصویر کروکی افسر کاردان فنی یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری یا گزارش پاسگاه

اصل و فتوکپی پشت و رو بیمه نامه مقصر و زیاندیده حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو گواهینامه مقصر و زیاندیده حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو سند مالکیت یا کارت خودرو مقصر و زیاندیده حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو کارت ملی مقصر حادثه

فتوکپی پشت و رو کارت ملی زیاندیده یا زیاندیدگان

غرامت های جانی

تعهدات بیمه ایران چیست؟ هزینه های پزشکی ، غرامتهای نقص عضو و فوت با توجه به مستندات پرونده های خسارتی و آرای صادره توسط محاکم قضایی تا سقف تعهدات خریداری شده .

مدارک لازم برای دریافت خسارت عبارتند از :

صورت جلسه اولیه پاسگاه انتظامی

کروکی افسر کاردان فنی ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری

گزارش پاسگاه انتظامی به دادگاه و برگه های بازجویی

نظریه های پزشکی قانونی (در مورد مجروحین و مصدومین)

گزارش معاینه متوفی

جواز کفن و دفن

خلاصه رونوشت فوت

صورتحساب هزینه های بیمارستانی (در مورد مجروحین و مصدومین)

حکم صادره دادگاه اولیه و در صورت اعتراض طرفین دادگاه تجدید نظر با آخرین حکم مراجع رسیدگی کننده به موضوع از قبیل رأی دیوان عالی کشور

سایر گزارشات مرتبط

اصل و فتوکپی پشت و رو بیمه نامه مقصر و زیاتدیده حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو گواهینامه مقصر و زیاندیده حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو سند مالکیت یا کارت خودرو مقصر و زیاندیده حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو کارت ملی مقصر حادثه

فتوکپی پشت و رو کارت ملی زیاندیده یا زیاندیدگان

بیمه سر نشین اتومبیل

مدارک مورد نیاز پرونده خسارتی سرنشین

صورت جلسه اولین پاسگاه انتظامی

کروکی افسر کاروان فنی ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری

گزارش پاسگاه انتظامی و برگهi ای بازجویی

نظریه پزشکی قانونی در مورد مجروحین و مصدومین

گزارش معاینه متوفی

جواز دفن

خلاصه رونوشت فوت و گواهی فوت

صورت حسابهای هزینه های بیمارستانی مجروحین و مصدومین

گواهی انحصار وراثت

قیم نامه در صورت داشتن صغیر

تصویر گواهینامه راننده حین حادثه

برش بیمه نامه شخص ثالث

مدارک مورد نیاز خسارت های بدون کروکی شخص ثالث

خسارت ثالث مالی بدون کروکی تا سقف حداقل تعهدات مالی (50,000,000) توسط شرکت پرداخت می گردد.

مدارک مورد نیاز:

مراجعه مقصر به زیاندیده به اتفاق بیمه گر

داشتن بیمه نامه معتبر طرفین

داشتن گواهینامه مقصر و زیاندیده